פרויקט תכן 7/8 – 2018-2019

הפרויקט מובל על ידי קבוצה של תלמידי שנה אחרונה לתואר ראשון, בהנחיית מר שלמה שפונד ד”ר שמעון שרף.

 

תמונה קבוצתית של תלמידי שנה אחרונה לתואר ראשון בפרויקט תכן 7/8

הפרויקט מובל על ידי קבוצה של תלמידי שנה אחרונה לתואר ראשון, בהנחיית מר שלמה שפונד ד”ר שמעון שרף.

תכנית זרמי סילון הינה שיתוף פעולה בין הפקולטה לאווירונאוטיקה של הטכניון, מפא”ת, חיל האוויר והתעשייה.

מטרת הפרויקט תכן הינה להכיר לסטודנטים את תחום ההנעה הסילונית והאתגרים שלה. במסגרת פרויקט זה, הסטודנטים מתכנים מל”ט המונע על ידי מנוע סילון בשנת הלימודים האחרונה שלהם. משך הפרויקט הינו 3 שנים כאשר קבוצת הסטודנטים מתחלפת כל שנה.

מודל של כטב"מ סילון

בשנה הראשונה של התכנית, הסטודנטים התחילו בהגדרת הדרישות של התכן. בעקבות זאת, המערכת תוכננה באופן קונספטואלי בהתחשב בתחומים השונים: מערכת הנעה, אווירודינמיקה, מבנה, שליטה ועוד. בתהליך התכן הקונספטואלי נבדקו מספר מנועי סילון קטנים ובוצע ניתוח תרמו-דינמי על מנת ליצור מודל נומרי של המנוע אשר ישמש לסימולציות עתידיות. בנוסף על כך, תוכנן המבנה הפיסי של הפלטפורמה תוך התחשבות באווירודינמיקה, מאפיינים של משימת הטיסה המבוקשת (מהירות גבוהה ושיוט מרבי במאך 0.5) ותוך שימוש במנוע סילון בתור אמצעי הנעה.

מטרה נוספת של קבוצת השנה הראשונה הינה להקים פלטפורמת הדמיה התואמת לתנאי ובקרי הטיסה, הפרמטרים של המנוע (אשר סומלצו באמצעות מודל המנוע) ומערכת הדלק.

להלן אבני הדרך של הפרויקט:

שנה ראשונה

 • גיבוש צוות הסטודנטים, תדרוך בנושאי תכן ראשוני וקונספטואלי, סימולציה וחומרה.
 • תכן קונספטואלי.
 • תכן ראשוני – בחירת התצורה הטובה ביותר.
 • סקר דרישות מערכת – SRR, סקר תכן מערכת – SDR, סקר תיכון מוקדם – PDR ראשוני.
 • סימולציה עם רכיבי חומרה
 • רכישת מנועים והקמת מתקן הרצה.
 • דיווח סוף סמסטר וסוף שנה.

שנה שניה:

 • גיבוש צוות של סטודנטים ותדרוך תכן מתקדם וסימולציה עם חומרת מנוע.
 • תכן מתקדם.
 • סקר תכן מכריע – CDR.
 • התחלת ייצור של חלקים עם זמן הגעה ארוך.
 • שילוב חומרה ותוכנה בסימולציה משותפת.
 • שילוב של מנוע ומערכת דלק במערכת הניסיונית.
 • דיווח סוף סמסטר וסוף שנה.
 • תכנון והקמת מתקן למדידת ההשפעות של עיוותי זרימה.

שנה שלישית

 • גיבוש והכשרת צוות של סטודנטים לליווי של יצור, אינטגרציה וניסויי קרקע.
 • השלמת ייצור הרכיבים ואינטגרציה של כלל המערכות בכלי הטייס.
 • TPDR – סקר ייצור.
 • רישוי כלי הטיס ברשות התעופה האזרחית.
 • ניסויי קרקע.
 • ניסויים אוויריים.

דיווחי סוף סמסטר וסוף שנה, כולל סקר תצורה עבור המשך פיתוח עתידי.

מודל של כטב"מ סילון

 

להצצה בתהליך יצור המודל, אתם מוזמנים לצפות בסרטון הבא: