מצת דטונציה למנועי מגח

הפרויקט בוצע על ידי הרצל קדוש בהנחיית פרופ”מ דן מייקלס

מנוע פולס דטונציה הוא מנוע רקטי שהמגיבים בו (דלק ומחמצן) נשרפים בפולסים באמצעות גל דטונציה. במחקר הזה נבדק יישומו של מנוע דטונציה כמצת במנועים נושמי אויר, מגח ועל מגח, הפועלים עם דלק פחמימני נוזלי, אשר בהם קיימים תנאים מאתגרים להצתה ובעירה. בשונה ממצתים קיימים (״מחוללי גזים״), במנוע דטונציה מתפתחת להבה צמודת גל הלם שמתקדמת במהירות ומותירה מאחוריה גזי פליטה עשירים ברדיקלים, בלחץ וטמפרטורה גבוהים, העשויים לשפר את תהליך הערבוב של תערובת דלק-אויר במנוע ובכך את הצתתו. הגם שמחקר יישומי של דטונציה החל בשנות ה-60, מועט המידע המפורסם, עד לא קיים, בנוגע ליישומו של מנוע דטונציה כמצת. מטרת המחקר הינה פיתוח הידע אודות תופעות פיזיקליות מרכזיות במצת דטונציה. המחקר הניסויי יעסוק בשלב המעבר מדפלגרציה לדטונציה עבור תערובות דלקים נוזליים שונים וחמצן, התקדמות דטונציה בתעלה קמורה ותהליך ההצתה של תרסיס דלק באמצעות גל דטונציה. ככל שהזמן יאפשר יבוצע ניסיון לשילוב המצת במנוע מגח הנבנה בימים אלו במעבדה להנעה רקטית. הבנה טובה יותר של התופעות האלו תאפשר תכנון ושילוב של מצת דטונציה במנועים.

 

איור 1: אלמנטים של מנוע פולס דטונציה ומחזור פעולה
איור 1: אלמנטים של מנוע פולס דטונציה ומחזור פעולה

 

איור 2: מתקן של מנוע פולס דטונציה
איור 2: מתקן של מנוע פולס דטונציה