קורסים לסטודנטים ובוגרים

הזדמנויות לפיתוח מקצועי

הזדמנויות לפיתוח מקצועי

אנו ממליצים לסטודנטים ומהנדסים מכל הרמות להרחיב את הידע שלהם באופן שוטף ולהתעדכן במחקרים הקיימים בתחום.

מספר דוגמאות מפורטות מטה. התעדכנו באתרנו לעתים קרובות על מנת להיחשף לאפשרויות נוספות.

מטוס עם כובע בוגרים